Zajęcia dodatkowe z przedmiotów informatycznych łączą teorię i praktykę. Mają na celu rozwijanie zainteresowań informatycznych, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu IT. Różnorodność zadań, ćwiczeń stanowi o atrakcyjności spotkań. Od prezentacji, ćwiczeń teoretycznych w symulatorach sieci, poprzez quizy, rywalizację grupową i indywidualną   do działań na wyspecjalizowanym sprzęcie sieciowym.

        Spotkania te pomagają w intensywnym przygotowaniu młodzieży do egzaminów kwalifikacyjnych. Celem zajęć jest również kształtowanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą informatyczną, rozwijanie umiejętności systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości.

Zajęcia finansowane są w ramach projektu „EduAkcja w technikach”


ZOBACZ CO DZIEJE SIĘ U INFORMATYKÓW