W ramach zajęć pozalekcyjnych nauczyciele poloniści organizują:

a)  zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

- pani Wioletta Traczyk w czwartki od godz. 13.30

- pani Magdalena Gapińska w czwartki od godz. 14.25

- pani Justyna Narożna w czwartki od godz. 14.25

b)      konsultacje indywidualne:

- pani Wioletta Traczyk we wtorki od godz. 14.30

- pani Magdalena Gapińska w poniedziałki od godz. 14.30

- pani Justyna Narożna we wtorki od godz. 7.15

c) wyjazdy do kina, teatru, na wystawy.

ZOBACZ CO U POLONISTÓW