Komunikat dyrektora CKE z dnia 8 sierpnia 2019  r. – harmonogram egzaminów 2020

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – formuła 2012 oraz według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – formuła 2017

FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

__________________________________________________________________________________

Komunikat dyrektora CKE z dnia 17 maja 2019  r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz zgodnie z PPKwZ z 2017 r. w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

W części pisemnej
W części praktycznej

__________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 08.05.2019 r.

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  o  zapoznanie się z harmonogramem potwierdzającym  kwalifikacje w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2019

Harmonogram  egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2019 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2019

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

__________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 22.03.-2019 r.

w sprawie  ponownego złożenia deklaracji dla sesji czerwiec – lipiec 2019

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników egzaminów z sesji ’2019 Zima’ wszyscy zdający, którzy uzyskali wynik negatywny z dowolnej części egzaminu mają prawo do ponownego złożenia deklaracji do sesji ’2019 Lato’. Możliwość ponownego składania deklaracji dla takich zdających mija 29 marca 2019 roku.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu w zawodzie  można odebrać w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Grażyna Kinderman

__________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 20.03.2019 r.

Odbiór świadectw  !

Informujemy, że odbiór  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  dla sesji styczeń – luty 2019 będzie możliwy od 22  marca  2019 r. w godzinach:  9:00  - 11.00 w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Zapraszamy z dowodem osobistym !

Grażyna Kinderman

__________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 21.02.2019 r.

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów    potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  o  zapoznanie się z komunikatem  dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2019

Harmonogram  egzaminów  znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2019

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

__________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 15.01.-2019 r.
w sprawie złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić do egzaminów
w sesji 2 ( czerwiec – lipiec 2019 ) o składanie deklaracji jeżeli tego nie uczynili.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie  do 01.02.2019 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Deklarację można pobrać tutaj

Grażyna Kinderman

__________________________________________________________________________________

Komunikat z dnia 02 stycznia 2019 r . w sprawie  egzaminu w zawodzie

Zapraszam  wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej: styczeń – luty  2019 o ponowne  zapoznanie się   z obowiązującym harmonogramem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram  egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy 2019

Na każdy egzamin należy przyjść 30 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami.
Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

__________________________________________________________________________________

Komunikat dyrektora CKE z dnia 3.12.2018 r.

Komunikat dyrektora CKE z dnia 3.12.2018 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz zgodnie z PPKwZ z 2017 r. w sesji styczeń-luty 2019

W części pisemnej
W części praktycznej

__________________________________________________________________________________

Uwaga uczniowie i absolwenci !
komunikat z dnia 07.12.2018

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej: styczeń – luty  2019   o zapoznanie się z obowiązującym harmonogramem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram znajduje się w zakładce – Egzanin zawodowy

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

__________________________________________________________________________________

Egzaminy poprawkowe!
komunikat z dnia 05-09-2018 r.

Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminów kwalifikacyjnych o składanie deklaracji.

Egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą w sesji zimowej w miesiącach styczeń – luty 2019.

Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie  8.09.2018 r.
w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego