Komunikat OKE

Osoby, które przystępują do egzaminu  w sesji styczeń – luty 2021, potwierdzającego   kwalifikacje w zawodzie   lub jego części po raz trzeci i kolejny, zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z poniższym załącznikiem.

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021 r.):

FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2019


FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2019

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH W ROKU 2020

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE