KOMUNIKATY CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH W ROKU 2020

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE

HARMONOGRAM – POZIOM PODSTAWOWY

HARMONOGRAM – POZIOM ROZSZERZONY