W roku szkolnym 2009/2010 wzorem lat ubiegłych planuje się organizowanie dla młodzieży w następujących kursów:

- Kurs obsługi programu „Płatnik”

- Kurs „Kasy fiskalne” 

- Kurs „Minimum sanitarne

- Kurs „Fakturowanie”

- Kurs „Rozpoznawanie znaków pieniężnych”

Kursy te dają dodatkowe kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
Zdobycie tych kwalifikacji zwiększa szansę młodzieży na rynku pracy.
Organizacja w/w kursów uzależniona jest od odpowiedniej ilości młodzieży, która wyrazi chęć uczestniczenia w tych kursach.