Wstęp

Opracowane wiadomości w formie slajdów stanowią pakiet materiałów zgodny z programem nauczania matematyki na IV etapie edukacyjnym w szkole ponadgimnazjalnej.
Z opracowania tego może korzystać nauczyciel matematyki, co wzbogaci i usprawni przeprowadzenie lekcji. Opracowany materiał nie uwzględnia wszystkich wiadomości z zakresu IV etapu edukacyjnego, ale stanowi elementarne jego podstawy.
Uczeń klasy maturalnej znajdzie tu definicje, twierdzenia, wzory, rozwiązania różnego typu zadań, co pomoże mu w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z matematyki.

autor: Dorota Banaszak

Poszczególne działy prezentacji w formie zdjęć:

1. Liczby rzeczywiste. 7. Ciągi liczbowe
2. Funkcja liniowa 8. Funkcje trygonometryczne
3. Funkcje i jej własności 9. Planimetria
4. Funkcja kwadratowa 10. Geometria analityczna
5. Wielomiany i wyrażenia wymierne 11. Prawdopodobieństwo i statystyka
6. Logarytmy i funkcja wykładnicza 12. Stereometria

Do pobrania:

>>> Prezentacja całościowa z zadaniami maturalnymi (wymagany Power Point) <<<

>>> Wybrane wzory matematyczne <<<

>>> Arkusz maturalny 2018 <<<

>>> Arkusz maturalny 2017 <<<

>>> Arkusz maturalny 2016 <<<

>>> Arkusz maturalny 2015 <<<