WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MATURY

Zapraszam wszystkich tegorocznych maturzystów do zapoznania się z informacjami, w tym harmonogramami, które zostały zamieszczone w zakładce MATURA 2020 – KOMUNIKATY. Szczególnie uważnie proszę się zaznajomić ze SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI ORGANIZACYJNYMI.

Komentarze są wyłączone więcej...

Wytyczne dotyczące egzaminów zewnętrznych

Komentarze są wyłączone więcej...

Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 maja 2020 r.

Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020- formuła 2012 i formuła 2017

część  pisemna

część praktyczna

Komentarze są wyłączone więcej...

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Komentarze są wyłączone więcej...

Zapraszamy Ósmoklasistów na wirtualny spacer po szkole

Komentarze są wyłączone więcej...

Zmarła ś.p. Anna Rybacka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Anna Rybacka (30.08.1936-12.05.2020).
Od 1 września 1983r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W latach 1985-89 kierownik warsztatów odzieżowych. Pani Anna Rybacka działała w ZHP, była harcmistrzem a za swoją wyróżniającą się pracę w roku 1975 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Przez ponad 50 lat zaangażowana w działania ZNP. Pełniła funkcje od członka zarządu po funkcje prezesa oddziału. Na szczególne uznanie zasługuje jej praca jako zastępcy przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W ramach tej sekcji p. Rybacka zajmowała się sprawami socjalnymi emerytów i rencistów. Pani Anna Rybacka była też delegatem rodzin katyńskich. Na zasłużoną emeryturę przeszła w roku 1989.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 15 maja 2020r.  o godz. 11.00 na nakielskim cmentarzu.
Komentarze są wyłączone więcej...

Ogrodzenie gotowe

W naszej szkole  odbyła się wczoraj uroczystość oddania do użytkowania nowego ogrodzenia od strony ul. Staszica. Ze względu na okoliczności epidemiczne uroczystość była skromna, jednak bardzo ważna dla społeczności Staszica.
Komentarze są wyłączone więcej...

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas czwartych ZS im. S. Staszica w Nakle n. Not. A.D. 2020

Komentarze są wyłączone więcej...

Pożegnanie maturzystów A.D. 2020 – zapowiedź

Komentarze są wyłączone więcej...

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Drodzy Ósmoklasiści,

w związku z obecną sytuacją nie możemy do Was dotrzeć i w formie bezpośredniej przedstawić Wam ofertę edukacyjną naszej szkoły, abyście mogli przekonać się, że warto zostać uczennicą/uczniem największej szkoły ponadpodstawowej powiatu nakielskiego.  Dlatego też zachęcamy Was do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej ulotkami prezentującymi w pigułce poszczególne kierunki kształcenia. Zachęcamy Was także do przeglądania bieżących i archiwalnych informacji z życia szkoły, które znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu.
Gdy tylko sytuacja na to pozwoli, postaramy się z Wami spotkać i opowiedzieć o naszej szkole.

Zapraszamy do Staszica! Warto być z nami!

TECHNIK REKLAMY

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Komentarze są wyłączone więcej...

ODBIÓR ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są do odbioru w szkole. Uczniowie/Absolwenci chcący odebrać świadectwo proszeni są o korzystanie z wejścia od strony boiska. Po wykonaniu telefonu do sekretariatu (numer znajduje się na drzwiach) należy poczekać na pojawienie się pracownika szkoły, który będzie uprawniony do wydania dokumentu. Odbiór potwierdzany jest własnoręcznym podpisem. Ze względu na epidemię należy zachować wszelkie konieczne środki ostrożności.
Odbiór możliwy jest w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. pn., śr., czw. 7.30-15.30, wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00.

Komentarze są wyłączone więcej...

Modernizacja ogrodzenia – ciąg dalszy prac

Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiają kontynuację prac przy wymianie ogrodzenia naszej szkoły.

Aktualnie stawiane są murowane słupki, które będą podtrzymywały bramy wjazdowe oraz furtkę. Zgodnie z planem montaż bram oraz furtki ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Wcześniej osadzone zostały metalowe słupki oraz wylany został fundament pod murek.

Wraz z pojawieniem się bram zmieni się organizacja ruchu na szkolnym parkingu. Brama położona bliżej przejazdu kolejowego będzie bramą wjazdową, natomiast brama położona bliżej ronda będzie bramą wyjazdową. Rozwiązanie to powinno zdecydowanie usprawnić ruch pojazdów.

Wkrótce wrócą także zdemontowane na czas remontu ogrodzenia stojaki na rowery.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja: M D