PRTOJEKT

„Wierzę w siebie – mam możliwości”

 

Celem projektu jest wprowadzenie w szkołach zawodowych powiatu nakielskiego programów rozwojowych obejmujących:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych oraz  specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa,
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
Projekt jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i powiatu nakielskiego .  

 

Zadanie 16  – zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego. Ćwiczenia – sprawności
czytania ze zrozumieniem.Prowadząca: Joanna Rosińska – Bury

Zadanie 16  -  Przygotowanie młodzieży technikum handlowego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. czytania ze zrozumieniem. Prowadząca: Grażyna Kinderman

Zadanie 16  – kurs obsługi kas fiskalnychczytania ze zrozumieniem. Prowadzący: Michał Hopfinger