Praktyki zawodowe trwają  cztery tygodnie, po 8 godzin dziennie.

Miejsce odbywania praktyki zawodowej można poszukać indywidualnie lub za pośrednictwem kierownika praktycznej nauki zawodu.

Osoby szukające miejsca odbywania praktyki indywidualnie muszą pamiętać, że praktyki zawodowe odbywać się muszą  zgodnie z kierunkiem kształcenia w zawodzie.

Samodzielne poszukiwanie zakładu pracy jest nieocenionym doświadczeniem na drodze kariery zawodowej – pozwala na pierwszy, stosunkowo łatwy kontakt z pracodawcami, którzy zwykle chętnie przyjmują uczniów z naszej szkoły.

Wybierając zakład pracy, w którym będzie się odbywać praktyka zawodowa należy wziąć pod uwagę:

- możliwości i zakres sprawdzenia w pracy zawodowej swoim umiejętności i wiedzy nabytej w szkole,
- czy jest to firma, która pozwoli poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe,
- czy jest to firma, w której chciałbyś pracować,
- czy dojazd jest dla Ciebie dogodny.

Szkoła dysponuje ofertą  firm i jednostek, z którymi współpracuje w ramach praktyk zawodowych. Kierownik praktycznej nauki zawodu  pomaga w wyborze miejsca odbywania praktyki, doradza  w wyborze takiej jednostki, która najlepiej spełni wymagania ucznia.

======================================================

HARMONOGRAM  PRAKTYK ZAWODOWYCH – ROK SZKOLNY  2020/2021


L.p.

Technikum – klasa

Termin odbywania praktyki

Uwagi

1.

TOT      3b

07.09 – 02.10.2020 r.

4 tyg.

2.

TOT     3d

07.09 – 02.10.2020 r.

4 tyg.

3.

TOR     3d

07.09 – 02.10.2020 r.

4 tyg.

4.

TOT     2bP

05.10 – 30.10.2020 r.

4 tyg.

5.

TE        3c

02.11 – 27.11.2020 r.

4 tyg.

6.

TI        3e

23.11 – 18.12.2020 r.

4 tyg.

7.

TI        2eG

15.02 – 13.03.2021 r.

4 tyg.

8.

TL       3a

01.02 – 27.02.2021 r.

4 tyg.

9.

TL       2aG

01.03 – 26.03.2021 r.

4 tyg.

10.

TE        2cG

12.04.-  07.05.2021 r..

4 tyg.

11.

TR      2dG

12.04 – 07.05.2021 r.

4 tyg.

12.

TOT     2bG

31.05. – 25.06.2021 r.

4 tyg.

Uwagi:

Ferie zimowe 2021 r.: 4-17 stycznia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna : 1-6 kwietnia 2021 r.
Koniec roku szkolnego 28 czerwca 2021 r.

======================================================

 
 KONSULTACJE I INFORMACJE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI
I EGZAMINAMI ZAWODOWYMI:
poniedziałek: 10.30-12.45
wtorek: 10.30-12.45
środa: 10.30-11.45
czwartek: 9.30-10.45
piątek: 8.00-10.00

GABINET NA PIĘTRZE (PRZY PRACOWNIACH EKONOMICZNYCH)

telefon kontaktowy: 609-405-594
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
GRAŻYNA KINDERMAN
======================================================

 

UCZNIOWIE TECHNIKUM WSZYSTKICH ZAWODÓW ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE NA TERENIE POWIATU NAKIELSKIEGO I BYDGOSKIEGO LUB (PO UZYSKANIU ZGODY DYREKTORA SZKOŁY) NA TERENIE INNYCH POWIATÓW.

ZAKŁADY I INSTYTUCJE, W KTÓRYCH MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY

NAJCZĘŚCIEJ ODBYWA PRAKTYKI ZAWODOWE:

- Urząd Skarbowy w Nakle

- Powiatowy Urząd Pracy w Nakle

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Nakle

- Starostwo Powiatowe w Nakle

- Urząd Miasta i Gminy w Nakle

- Kancelaria Podatkowa EMMA w Nakle

- Bank Spółdzielczy w Nakle

- Firma COMPUS w Nakle

- Firma Venturi  w Nakle

- Urząd Gminy w Sadkach

- Urząd Gminy w Kcyni

- Hotel Campanile Bydgoszcz

- Park Hotel Bydgoszcz

- Hotel City Bydgoszcz

- Mag Travel Nakło

- Euro Tim Bydgoszcz

- Biura Podróży ATAS Bydgoszcz

- K.P.W. i K. Sp. z o.o. Nakło

- Zelan Nakło