Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (od 2013r.)

pobierz tutaj (plik PDF)