==================================================

Uchwała Rady Rodziców

1. Ustala się roczną wpłatę ucznia na Fundusz Rady Rodziców w wysokości  nie mniejszej niż 60zł od ucznia (w przypadku gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo – 60zł od rodziny). Uczniowie klas maturalnych 40 zł.

2. Wpłata powinna być dokonywana do dnia 31 października każdego roku.

3. Na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, rodzice będą proszeni o złożenie pisemnej deklaracji wpłat.

4. Wpłaty pieniężne na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać na konto:

50 8179 0009 0000 1384 2000 0010

lub w sekretariacie szkoły za potwierdzeniem wpłaty.

=========================================================================

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW!

Uczniowie ubezpieczani są indywidualnie przez swoich rodziców.