REKRUTACJA – listy kandydatów zakwalifikowanych

Drodzy Ósmoklasiści, poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszej szkoły z podziałem na kierunki kształcenia.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie są tożsame z listami przyjętych i nieprzyjętych. System rekrutacyjny jest tak skonstruowany, że na listach zakwalifikowanych znajdują się także kandydaci, którzy nie złożyli oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), stanowiących potwierdzenie woli podjęcia nauki oraz tym samym podstawę do przyjęcia do szkoły. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych, którzy złożyli wyłącznie kopie wymaganych dokumentów, oznaczać będzie, iż ich miejsca zajmą kolejno kandydaci z listy niezakwalifikowanych, o czym będziemy na bieżąco informować telefonicznie Waszych rodziców. Tak więc, jeśli Twojego nazwiska nie ma na liście zakwalifikowanych, nie oznacza to jeszcze, że nie zostaniesz przyjęty do naszej szkoły.
Ta sama zasada obowiązuje we wszystkich szkołach korzystających z elektronicznego systemu naboru.

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK REKLAMY

Komentarze są wyłączone więcej...

WSPOMNIENIE O Ś.P. KRZYSZTOFIE MATUSIAKU

Dnia 03.07.2021r. na Cmentarzu Służewskim – Starym w Warszawie o godz. 11.00 odbyły się uroczystości pogrzebowe Ś.P. Krzysztofa Matusiaka – emerytowanego nauczyciela matematyki.
Ś.P. Krzysztof Matusiak ukończył Liceum Pedagogiczne nr 3 w Inowrocławiu, gdzie w roku 1967 zdał maturę. 29. czerwca 1977 roku uzyskał tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Swoją pracę zawodową w charakterze nauczyciela matematyki rozpoczął w roku 1967. Od roku 1977 z przerwą w latach 1983-1993 pracował najpierw w ówczesnym Zespole Szkół Spożywczych, następnie w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica, by w roku 2003 przejść na emeryturę będąc nauczycielem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle n. Not. Jako emeryt kontynuował swoją pracę dydaktyczną.
W trakcie swojej pracy zawodowej był wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Specjalną Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej. W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Zostałem poproszony o krótkie wspomnienie o koledze Krzysztofie Matusiaku. Pierwsze nasze spotkanie miało miejsce, gdy Krzysztof podejmował pracę jako nauczyciel matematyki i fizyki w szkole, w której ja pracowałem już od kilku lat. Po raz drugi nasze drogi się spotkały kiedy po latach już jako dyrektor zatrudniałem ponownie kolegę Krzysztofa w naszej szkole.
W mojej pamięci pozostały życzliwe wspomnienia. Krzysztof był lubiany w gronie pedagogicznym, cechowała go koleżeńskość, życzliwość, takt i zaangażowanie w pracy zawodowej. Jako pedagog wymagał dużo od siebie i uczniów. Matematyka była jego pasją.
Prywatnie w moim odczuciu był kochającym mężem i ojcem, często z wielką pasją i dumą opowiadał o sukcesach edukacyjnych swego syna. Był również wielkim pasjonatem brydża sportowego i szachów.
Cześć jego pamięci.
Henryk Podejko, dyrektor szkoły w latach 1992-2006

Ś.P. Krzysztof Matusiak był znakomitym, wymagającym i oddanym swej pracy nauczycielem i wychowawcą. Nauczanie matematyki wypełniło całe Jego życie zawodowe, ale był również pasjonatą szachów i brydża. Wykształcił kilka pokoleń młodych ludzi, wkładając w to co robił całe serce, zaangażowanie i pasję. Cieszyły Go sukcesy uczniów, martwiły porażki. Starał się zawsze udzielać pomocy i wsparcia wszystkim, którzy tego potrzebowali. Z ogromnym zainteresowaniem śledził dalsze losy absolwentów i szczycił się ich osiągnięciami. Był bardzo ceniony w gronie nauczycielskim, swoją postawą życiową, pogodnym usposobieniem, skromnością, życzliwością wobec drugiego człowieka, budził zaufanie i szacunek .
Żegnamy człowieka o wielkiej kulturze osobistej, wspaniałego pedagoga, życzliwego i oddanego kolegę. Cześć Jego Pamięci !
Teresa Coblewska, wicedyrektor szkoły w latach 1992-2005


Zdjęcie grona pedagogicznego z roku 1998. Ś.P. Krzysztof Matusiak stoi w górnym rzędzie, 3. od prawej strony.


Rok 1999 – matura z matematyki.


Rok 2003. Pożegnanie uczniów klas maturalnych.


Podczas egzaminu zawodowego, 8. czerwca 2003 r.

Komentarze są wyłączone więcej...

Podpisanie umów – pierwsza tura projektu „Praktyka czyni mistrza”

Informujemy, że w dniu 7 lipca 2021 r. w auli Zespołu Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią uczestnicy wyjazdu w pierwszej turze, w ramach projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Praktyka czyni mistrza” podpisali umowy. Pierwsza czterotygodniowa mobilność zostanie zrealizowana od 31.10.2021 r. do 27.11.2021 r. w Granadzie w Hiszpanii.
Komentarze są wyłączone więcej...

Informacja dla maturzystów

Przypominamy, iż zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, mogą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12. lipca 2021 r. złożą dyrektorowi szkoły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Oświadczenie można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać jego skan na adres sekretariat@staszic.eu.
Termin egzaminu poprawkowego to 24. sierpnia 2021 r. o godz. 9.00.

Komentarze są wyłączone więcej...

„Professional practice is your chance” – Podsumowanie pierwszej mobilności

Zakończyła się pierwsza mobilność /7-25.06.2021 r./ z programu z ERASMUS+ ,, Profesjonalna Praktyka Twoją Szansą” realizowanego przez Fundację Staszica. Przez trzy tygodnie siódemka uczniów z dwóch szkół:
ZS im. Staszica w Nakle nad Notecią oraz CKZiU w Więcborku, kształcący się na kierunkach: technik informatyk i technik organizacji turystyki, odbywała praktyki w włoskich firmach w Rimini. Uczestnicy oprócz zdobytych doświadczeń otrzymają Europejskie Certyfikaty Mobilności, które zostały im wręczone na spotkaniu kończącym mobilność, w siedzibie naszego partnera Sistema Turismo. (czytaj dalej…)
Komentarze są wyłączone więcej...

Wyniki rekrutacji – pierwsza tura projektu „Praktyka czyni mistrza”

Informujemy, że Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią zakończył rekrutację do projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Praktyka czyni mistrza”. Nabór dotyczył pierwszej czterotygodniowej mobilności, która zostanie zrealizowana od 31.10.2021 r. do 28.11.2021 r. w Hiszpanii. Aplikowali uczniowie klas II, kształcący się na kierunkach technik ekonomista, technik logistyk i technik reklamy, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą realizować szkolne praktyki zawodowe.
Komentarze są wyłączone więcej...

Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w poniedziałek, 5. lipca 2021 r., w godzinach od 12.00 do 15.00 w sali nr 2. Po tym terminie świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły, w godzinach jego pracy.

Komentarze są wyłączone więcej...

Zmarł Pan Krzysztof Matusiak

Dotarła dzisiaj do nas smutna wiadomość. Zmarł nasz wieloletni nauczyciel matematyki, Pan Krzysztof Matusiak.
Łączymy się w bólu z rodziną Pana Krzysztofa.

Komentarze są wyłączone więcej...

Stypendium Starosty dla uczennic nakielskiego Staszica za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii

W czwartek, 24.06.2021r. uczennice Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią otrzymały stypendia starosty nakielskiego  dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu nakielskiego. Stypendium zostało przyznane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii  w  roku szkolnym 2020/2021 dla uczennic klasy 3c technikum ekonomicznego: Julii Iwanek, Sandry Marciniak oraz uczennicy klasy 2a liceum ogólnokształcąco: Martyny Bojewskiej. (czytaj dalej…)
Komentarze są wyłączone więcej...

INTEGRACYJNIE Z 2bP

Dnia 16 czerwca 2021 roku uczniowie klasy 2bP – Technikum Organizacji Turystyki, pozytywnym akcentem podsumowali wycieczką klasową trudny rok szkolny, spowodowany epidemią i długą szkolną rozłąką. To była najlepsza okazja do wspólnego spędzenia czasu, integracji i rozmów poza murami szkoły. Po dotarciu koleją na Dworzec Główny w Bydgoszczy udaliśmy się tramwajem do kina. W Cinema City obejrzeliśmy wspólnie film Disneya pt. „Cruella” reżyserii Craiga Gillespiego na podstawie „101 Dalmatyńczyków” z Emmą Stone w roli tytułowej.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

AKTYWNIE NA SZKOLNEJ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

W zeszłym tygodniu uczniowie nakielskiego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica po raz pierwszy mogli skorzystać z nowej siłowni zewnętrznej znajdującej się na terenie szkoły. Uczniowie klasy 2bP pomogli w ostatnich przygotowaniach naklejając na urządzenia instrukcje użytkowania danego elementu ćwiczebnego. Należy przypomnieć, że urządzenia składają się z 14 stanowisk wolnostojących lub dzielonych tzw. słupem podtrzymującym. Na terenie trawiastym w pobliżu kortu tenisowego a bocznego wejścia do hali widowiskowo-sportowej znajduje się 8 urządzeń plenerowych, które od kilkunastu dni są do dyspozycji uczniów szkoły. Szkolny zestaw obejmuje: wioślarz, biegacz podwójny, wahadło, biegacz, twister, odwodziciel, steper, wyciskanie leżąc, wyciąg górny, narciarz, prasa nożna, dwa orbitreki oraz tablica informacyjna z regulaminem prawidłowego korzystania. (czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

The Bear Educational Theatre w Staszicu!

Uczennica klasy IIap Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. S. Staszica, Julia Mazgaj, wygrała konkurs organizowany przez The Bear Educational Theatre. Zadaniem uczestników było nakręcenie w języku angielskim filmiku prezentującego swoją miejscowość. Dzięki wygranej Julia zapewniła całej klasie wolny wstęp na przedstawienie „Sherlock Holmes – two cases”. (czytaj dalej…)


Administracja: M D