Kierunki kształcenia

Komentarze są wyłączone więcej...

Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią na rok szkolny 2016/2017

1. Kandydat do szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Noteciąskłada podanie w terminie od 23 maja do 20 czerwca 2016 r. do godziny 15/00.

2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę – do 28 czerwca 2016r.(wtorek) – godzina 15/00,

3.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły – 01 lipca 2016r.(piątek) do godziny 12/00,

  1. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do szkoły – od 01 do 05 lipca 2016r. do godziny 15/00,
  2. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół po dostarczeniu wszystkich dokumentów, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 08 lipca 2016r.(piątek) do godziny 15/00.
  3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół – 11 lipca 2016r. do godziny 12/00,
  4. Rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2016/2017 dokonuje się drogą elektroniczną na stronie https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat
Informacja dotycząca badań lekarskich kandydatów do klas pierwszych Technikum.

Badania uczniów  będą wykonywane  w wyznaczone środy (6,13, 20) lipiec oraz ( 10,17,24,31) sierpień.

  1. Rejestracja do lekarza medycyny pracy  odbywa się  osobiście  w  zespole poradni specjalistycznych w Nakle przy ul. Mickiewicza 7 bądź telefonicznie pod numerem 41 240 20 50.
  2. W dniu badania  małoletni kandydat do szkoły  winien przybyć  do lekarza  z rodzicem, bądź opiekunem prawnym.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do punktu rekrutacyjnego szkoły celem odbioru skierowania na badania lekarskie.

Dyrektor szkoły Alicja Czubak
Komentarze są wyłączone więcej...

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH I DYPLOMÓW ZAWODOWYCH

Odbiór świadectw maturalnych – dnia 05 lipca 2016 r. od godz. 8.30 w gabinecie wicedyrektora szkoły.

Odbiór świadectw zawodowych potwierdzających tytuł technika w zawodzie – dnia 05 lipca 2016 r. od godz. 8.30 w sali nr 11.

Komentarze są wyłączone więcej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ODBĘDZIE SIĘ 24 CZERWCA 2016 O GODZINIE 9.30

OBOWIĄZUJE UROCZYSTY STRÓJ SZKOLNY.


O GODZ. 8.00 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE P.W. ŚW. WAWRZYŃCA.

==================================


Wyjazd na musical My Fair Lady

W niedzielę 19. czerwca spora grupa młodzieży z naszej szkoły pod opieką pani Wioletty Traczyk, pani Magdaleny Gapińskiej, pani Jolanty Gryko, pani Justyna Narożnej oraz pana Tomasza Kowalskiego miała prawdziwą przyjemność uczestniczyć w musicalu My Fair Lady, znajdującym się w repertuarze Opery Nova w Bydgoszczy. Choć premiera tego dzieła miała miejsce na Broadwayu 60 lat temu, to jego przesłanie pozostało aktualne – nawet Kopciuszek może zmienić się w księżniczkę, o ile potrafi pięknie mówić… Choć ten sam Kopciuszek jest o wiele bardziej zabawny, gdy prosi na hierbate i łotwiera łokno… J) Piękna pogoda sprzyjała temu, by przed spektaklem wykorzystać sąsiedztwo Wyspy Młyńskiej i odbyć urokliwy spacer. A potem – to już uczta dla uszu i oczu! Przepiękna muzyka, wspaniałe, zmieniające się na oczach widzów dekoracje, świetne kostiumy i duża dawka humoru – wszystko to sprawiło, że choć widowisko trwało prawie trzy godziny, czas minął niepostrzeżenie. Ten cudowny świat wyczarowany przez twórców spektaklu świetnie współgrał z naszymi prawie już wakacyjnymi nastrojami.

Komentarze są wyłączone więcej...

„Macbeth”

13 czerwca o godzinie 10:00 w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera sztuki “Macbeth”. Jest ona elementem projektu Fundacji Staszica “Gdyby Makbet wiedział jak piękne jest Trójmiasto…czymże byłaby korona Szkocji…sztukę tworzyć i sztukę odbierać – koło teatralne w  języku angielskim” realizowanego przy dofinansowaniu ze Starostwa Powiatu Nakielskiego.

Przy okazji premiery miała miejsce także wystawa konkursu plastycznego, którego rozstrzygniecie nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego. Uczestnicy “English Drama Club” na wysokim poziomie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie . W sali kinowej gościli między innymi: dyrektor Wydziału Edukacji i tym samym przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią pani Ewa Szłapa, dyrektor ZSP im S. Staszica w Nakle nad Notecią pani Alicja Czubak, wicedyrektor pani Wioletta Traczyk,, rodzice występujących uczniów oraz uczniowie pierwszych i drugich klas ze Staszica.

O godzinie 12:00 odbył się drugi spektakl, który oprócz uczniów z pozostałych klas
ZSP im. Staszica obejrzeli uczniowie z LO im. Krzywoustego w Nakle
nad Notecią oraz młodzież z LO im. Wyspiańskiego i Gimnazjum nr 1 z Szubina.

Scenariusz i reżyserię spektaklu przygotowała pani Joanna Betscher.

Karolina Słojewska

GALERIA >>>

Komentarze są wyłączone więcej...

Bezpłatne korzystanie z krytej pływalni w okresie wakacji.

Komentarze są wyłączone więcej...

Kolejny etap realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w Staszicu

Rok szkolny 2015-2016 jest Rokiem Otwartej Szkoły. Otwarta Szkoła to taka, która nie zamyka się na naukę, kulturę, środowisko lokalne. Potrafi korzystać z tego co ją otacza.

We wtorek 31 maja 2016 r. odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią spotkanie młodzieży z  Panią Annę Wachowską pracownikiem sekcji prewencji wypadkowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Spotkanie było kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w szkole w ramach ogłoszonego przez MEN roku szkolnego 2015/16, Rokiem Otwartej Szkoły. Spotkanie  zostało przygotowało przez Szkolne Koło Ekonomiczne w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków Powiatu Nakielskiego pt. „Przedsiębiorczość bez granic”. Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany jest  przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pani Anna Wachowska zaprezentowała struktury, zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy, poinformowała młodzież o przepisach prawnych odnoszących się do podejmowania pierwszej pracy oraz o przepisach BHP. Pracownik OIP Bydgoszcz podczas spotkania skoncentrował się przede wszystkim na przyczynach i okolicznościach wypadków przy pracy. By unaocznić problem i ukazać jego ogrom prelegentka wykorzystywała autentyczne, przekonujące odbiorcę – młodego człowieka – zdjęcia. Obraz stanowił i ukazywał potęgę ludzkiej bezmyślności, niekiedy jakże tragicznej w skutkach – prowadzącej do śmierci. . Na zakończenie spotkania poinformował, że Państwowa Inspekcja Pracy opracowała szereg publikacji dotyczących prawnej ochrony pracy, adresowanych do osób młodych, w tym komiks Moja pierwsza praca oraz cykl krótkich filmów popularyzujących najważniejsze zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy Para na etacie.

(czytaj dalej…)


Harcerze naszej szkoły naMiędzynarodowym Zjeździe Szkół Sendlerowskich.

W dniach 08-10.06.2016 troje harcerzy z I DSH im. Ireny Sendlerowej wraz z drużynowym brało udział w III Międzynarodowym Zjeździe Szkół Sendlerowskich w Warszawie. Zjazd zorganizowany został przez Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi nr 65 i trwał przez trzy dni.

W pierwszym dniu uczestnicy zjazdu prezentowali swoje sztandary przed pozostałymi uczestnikami oraz brali udział w warsztatach dotyczących praw człowieka. Warsztaty prowadzone były przez uczniów szkoły oraz wolontariuszy ze stowarzyszenia Amnesty International. Wieczorem w Wolskim Centrum Kultury odbyły się III Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Nieobojętni”, gdzie wystawione zostały trzy przedstawienia teatralne dotyczące życia Ireny Sendlerowej.

Drugiego dnia uczestnicy zjazdu udali się do audytorium w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, tam odbyło się wręczenie statuetek „Nieobojętni” dla osób, które bezinteresownie pomagają społeczeństwu. Podczas gali wręczone zostały także nagrody w Międzynarodowym Konkursie Literacko-Artystycznym pt. „Irena Sendlerowa. Historia-teraźniejszość-przyszłość.”. Po uroczystości wszyscy zgromadzeni poszli zwiedzać wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W godzinach popołudniowych odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik, a wieczorem na Warszawskie Stare Miasto.

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Ekonomiści ze Staszica spotkali się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w ramach projektu „Przedsiębiorczość bez granic”,  finansowanego przez Powiat Nakielski spotkali się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

W środę, 15 czerwca 2016 roku ekonomiści i handlowcy ze Staszica uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów panią Urszulą Tracz. Organizatorem szkolenia było Szkolne Koło Ekonomiczne, którego opiekunami są: Pani Grażyna Kinderman i Pani Agnieszka Rotkiewicz.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta przygotował mini wykład na temat sprzedaży konsumenckiej, praw i obowiązków nabywców towarów i usług. Obejmował on również zagadnienia związane z zawieraniem umów na odległość, bezpieczeństwem zakupów w Sieci, aukcje internetowe oraz reklamację wadliwego towaru kupionego przez Internet. Uczniowie dowiedzieli się, że dokonując zakupów na odległość, mają takie same prawa jak przy zwykłym zakupie, a wręcz są one silniejsze z uwagi na brak osobistego kontaktu ze sprzedawcą.

Pani Urszula Tracz w sposób bardzo zrozumiały tłumaczyła zawiłości w prawie konsumenckim. Wyjaśniła jak dochodzić swoich praw przy reklamacji towarów i usług. Rozwiała także wątpliwości dotyczące gwarancji i rękojmi oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Swoją prezentację wzbogaciła przykładami, z którymi miała do czynienia podczas swojej pracy, aby w pełni zobrazować jakie sztuczki stosują sprzedawcy i jak się zabezpieczyć przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Młodzież z uwagą wysłuchała wykładu oraz zadawała pytania. Spotkanie było również okazją do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Konsumenta.

(czytaj dalej…)


Uczniowie, uczniom!

W miniony poniedziałek 6 czerwca, uczniowie trzeciej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik obsługi turystyki: Jagoda Bomba, Sonia Łukaszewska, Roksana Poznańska i Maciej Wawrzon, którzy w ubiegłym roku brali udział
w projekcie Fundacji Staszica „Staż w Ośrodku WDW Rewita w Unieście”, przeprowadzili zajęcia animacyjne dla swoich koleżanek. Szkolenie było skierowane do uczennic, które odbędą staże w ramach projektów: „Staż w Ośrodku WDW Rewita w Unieście – druga tura” oraz  „Animator otwarty na świat – Holiday & Trening – Grecja i Egipt 2016”. Na warsztatach oprócz nauki układów tanecznych, omówiono przykładowe programy animacji oraz zasady pracy animatora.

Materiał: Fundacja Staszica

(czytaj dalej…)

Komentarze są wyłączone więcej...

Wystawa z okazji rocznicy 4 czerwca 1989 roku.

W dniu 6 i 7 czerwca 2016 r. uczniowie naszej szkoły mogli zobaczyli wystawę prac plastycznych i prac tematycznych poświęconą działalności opozycji antykomunistycznej w Polsce, głównie działalności „Solidarności„. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem młodzieży. Dzięki niej uczniowie bliżej zapoznali się z historią wydarzeń lat 1980-1989. Prace przygotowali uczniowie klas I. II  i III.

Organizatorami akcji byli nauczyciele historii Krzysztof Borus i Witold Szarszewski, których wspierał opiekun Klubu Młodzieżowego Sławomir Chmielewski.

więcej zdjęć >>>>

Komentarze są wyłączone więcej...

Administracja Infomat | Design Templates Next | Powered by WordPress